Europe-direct-krakow.pl nie jest już dostępny tutaj. Zamiast tego odwiedź facebook.com/EDKrakow.

Punkt Informacyjny Europe Direct Kraków

Punkt Informacyjny Europe Direct Kraków jest częścią sieci informacyjnej Komisji Europejskiej w Polsce. Powstały w Krakowie punkt, czynny jest od 2009 roku i z założenia jego funkcją jest możliwość pierwszego i rzetelnego kontaktu z Unią Europejską. Pomysłodawcy punktów informacyjnych otworzyli już 500 tego typu jednostek w Europie, a w Polsce jest 24 placówek. Punkt Informacyjny Europe Direct Kraków mieści się w Krakowie przy ulicy Warszawskiej 24.

Misja Europe Direct Kraków

Celem Punktu Informacyjnego Europe Direct Kraków jest szerzenie wśród mieszkańców miasta i rejonu specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. Wśród pracowników znajdują się osoby wykwalifikowane w różnych dziedzinach, które zostały przygotowane do niesienia pomocy w zakresie wiedzy europejskiej i polityki Unii Europejskiej. Każdy może zasięgnąć informacji o historii UE, jak funkcjonują instytucje na jej terenie i jakie prawa rządzą poszczególnymi obszarami polityki Wspólnoty. Wszystkie informacje udzielane są bezpłatnie, a szeroki wachlarz wiedzy zainteresowany znajdzie w postaci broszur informacyjnych oraz w formie konsultacji.

Zadaniem Punktu Informacyjnego Europe Direct Kraków jest również wpieranie dialogu na tematy dotyczące Unii Europejskiej, ukazywanie możliwości, jakie daje członkostwo w UE oraz wskazywanie możliwości wykorzystywania środków z funduszy europejskich oraz organizowanie konferencji i spotkań na ten temat.

Szkolenia, stypendia, programy dla przedsiębiorców

Ogromną zaletą Punktu Informacyjnego Europe Direct Kraków jest dostęp do informacji, a nawet porad dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców. W zasięgu dostępne są cenne informacje na temat organizowanych szkoleń, seminariów czy programów finansowych z budżetu UE.

Naukowcy, studenci i młodzież mają możliwość uzyskania informacji o stypendiach, wymianie naukowej i konkursach.

Pracodawcy znajdą pomoc przy wyborze miejsc na wymiany pracowników z innymi krajami UE.